Co děti potřebují?

13.dubna 2022  |   Zajímavé čtení  |   Milena Volfová  |   630x  |  

Inspirace pro rodiče / Napsal PharmDr. Margit Slimáková

Každé třetí dítě v Česku je obézní. U obézních dětí se častěji vyskytuje cukrovka. Podle průzkumů mají kulatá záda, vadné držení těla, ploché nohy, vybočená kolena, ochablé svalstvo. Přitom až čtvrtina školáků nechodí na tělocvik. A rodiče? Ti píšou omluvenky, radí a rozhodují. Neběhej, zakopneš! Nepůjdeme ven, sněží. Rodiče přispívají k tomu, že jejich mají děti katastrofální kondičku.

Arne Winter je zakladatelkou a vedoucí pedagožkou centra pro „učení se v divočině“. Na základě svých zkušeností popisuje situaci v sousedním Rakousku a zveřejňuje doporučení, jak dětem umožnit zkoušet i zdánlivě nebezpečné, ale pro jejich zdravý vývoj prospěšné aktivity. Níže předávám volný výběr z jejích doporučení, se kterými se plně shoduji a která doma s dětmi testujeme.

Omezování dětí ze strachu

V jak pošetilé době to žijeme! V dějinách lidstva jsme dospěli do stádia, kdy žijeme v absolutním luxusu a nemusíme čelit prakticky žádnému ohrožení. Máme střechu nad hlavou, z kohoutku nám teče pitná voda a k obědu si můžeme zvolit, na co máme zrovna chuť! Naše země se navíc nachází v geografické oblasti, která nepatří mezi rizikové z hlediska každodenního nebezpečí ozbrojeného konfliktu. Přes to všechno doprovází mnozí rodiče své děti na každém kroku se strachem, který ubírá jejich ratolestem volnost, tolik potřebnou pro získání esenciálních zkušeností. Jindy jim volnost upírají tím, že za ně raději všechno udělají a na každém kroku jim pomáhají. Důvody? Máme své děti ohromně rádi, chceme na ně být co nejhodnější a přejeme si, aby měly snadný život.

V každodenním provozu škol v divočině opakovaně narážím na děti s totožnými symptomy:

  • děti, které potřebují ke všemu, co chtějí udělat, svolení
  • děti, které si v ničem nevěří
  • děti, které si v ničem nevěří, ale chovají se, jako by už všechno viděly, slyšely, očichaly, ochutnaly, dělaly
  • děti, které si nechají ujít tu největší zábavu ze strachu, aby se neušpinily
  • děti, které vnímají jen zlomek věcí, které se okolo nich dějí
  • děti, které nedokáží udržet rovnováhu při chůzi na kmeni stromu
  • děti, které nemají představu o tom, co by měly venku vlastně dělat

Odcizení se přírodě a přehnané ochranitelství našich dětí přináší přesný opak toho, co si pro ně ve skutečnosti přejeme. Každý rodič přece touží mít vitální, veselé, odvážné a kreativní dítě! Začněte už dnes tím, že budete více věřit ve schopnosti svého dítěte, poskytnete mu prostor k tomu, aby dělalo věci samo, budete mu více důvěřovat, připustíte nudu, budete tu a tam jen naslouchat a přihlížet, aniž byste chtěli zasahovat nebo něco vylepšovat, a dovolíte dítěti dělat i nebezpečné věci.

Nebezpečí, která dětem prospívají

Oheň

Každý člověk má rád oheň. Ještě jsem se nesetkala s člověkem, který by neocenil atmosféru táboráku, a děti oheň skutečně milují. Ptáte se proč? Protože oheň představuje spojující element. Děti zbožňují, když se rozdělává oheň, když s ním mohou manipulovat, dělat jiskry a kouř, vyrábět louče, psát řeřavými uhlíky či jemnými obláčky kouře… A to je jen malý příklad toho, co vše se s ohněm dá dělat. Dovolte ohni vyučovat vaše dítě!

Potenciál: bezpečné a jisté zacházení s ohněm (rozdělávání, udržování, ochrana, uhašení), posílení všech smyslů, klidný duch, vědomí vlastní hodnoty, pospolitost.

Rizika: popálení, otrava kouřem (při nevhodném výběru paliva).

Šplhání na stromy

Jaký je to pocit, když šplháte mezi mocnými větvemi stromu pořád výš a výš, až se vám nakonec otevře svět ve zcela nové perspektivě? Jaké to je, stát se na chvíli veverkou nebo ptákem? Rozhodně fascinující. Vidím děti někam šplhat v podstatě neustále. Zřejmě se jim to líbí! Šplhat na strom má v sobě opravdu něco zvláštního a výrazně to podporuje rozvoj dítěte. Fyzická síla, tělesné pocity, rovnováha, intuice, odvaha, vědomí vlastní hodnoty, klidný duch… Šplhání je silně smyslová zkušenost. Vjem kůry (vlhká nebo suchá), vůně stromu, šustění listí a vrzání za šumění větru, škála barev i struktur, které se nabízí k objevování, osobité klima obklopující strom a váš žaludek, který napovídá, jak vysoko se ještě můžete pustit. Dovolte stromům vyučovat vaše dítě!

Potenciál: silný vjem vlastního těla, rovnováha, síla, posílení všech smyslů, klidný duch, vědomí vlastní hodnoty, intuice.

Rizika: poranění, zlomeniny.

Vyřezávání

Vyřezávání je co do rozvoje vašeho dítěte něco jako Formule 1. Nůž, stejně jako oheň, vyučuje velmi napřímo. Pokud se s ním nezachází pozorně a s opatností, může dojít k nepěkným zraněním. Proto je zapotřebí dospělého, který s pečlivostí a respektem dítěti předává rady, jak zacházet s nožem. Práce s nožem pomáhá vašemu dítěti soustředit se, zaměřit se na něco s plnou koncentrací a zároveň zůstat bdělý, takže ostří zůstane tam, kde ho dítě chce mít. Vyřezávání pomáhá rozvíjet schopnost uplatnit cíleně a adekvátně sílu. Častým vyřezáváním získá vaše dítě cit pro různé typy dřeva a objeví, jak úžasný materiál dřevo je. Darujte svému dítěti nůž k vyřezávání!

Potenciál: jisté zacházení s nožem, vědomí vlastní hodnoty, síla a motorika, zaměření pozornosti a soustředěnost.

Nebezpečí: zranění pořezáním.

Nocování v přírodě

Nocujte v přírodě – ovšem nikoli pod stanem! Jen skutečně venku pod hvězdnou oblohou se noc stává čímsi magickým. Už jste někdy leželi pod jiskřícím a zářícím nebem? Houkání sýčka vám napovídalo, kdo nad vámi bdí? Noc vykreslila siluetami stromů, keřů či skal prazvláštní obrazy? To vše je ojedinělý zážitek noci, takový, jako kdyby existoval jiný svět. Přenocování v přírodě je něco velmi specifického a v našich končinách nejsou důvody, proč mít strach. Dovolte hvězdám, aby propůjčily křídla fantazii vašich dětí!

Potenciál: posílení všech smyslů, vědomí vlastní hodnoty, pospolitost, kreativita, rozšíření komfortní zóny.

Rizika: touha po dalších podobných zážitcích ?

Chůze naboso

Když zadáte do vyhledávače heslo „chůze naboso a zdraví“, naleznete udivující fakta. Asi nejpodstatnější je, že je považována za velmi zdravou aktivitu. Výborně, pokud je to pravda. Já osobně chodím prostě ráda naboso a ráda cítím zem, trávu, listy, vlhkost, teplo. Je skvělé, pokud je pravda, že chůze naboso posiluje imunitní systém, svalstvo i páteř a zároveň rozšiřuje senzoriku. Ještě lepší je, když kontaktem se zemí získáme látky, které přispívají k tomu, že se cítíme dobře. Skvělé, skvělé, skvělé! Chodím naboso velmi ráda a spousta dětí jakbysmet! Na našich táborech si 99 % dětí bezprostředně po příjezdu zuje boty. V den odjezdu je pak někdy poměrně dlouho hledají, někdy je vůbec nepostrádají a zapomenou u nás – jak by ne, když je celý týden nepoužívaly ani nepotřebovaly. Ven z bot!

Potenciál: posílení všech smyslů, klidný duch, vědomí vlastní hodnoty, posílení imunitního systému a svalstva, radost ze života, svoboda.

Rizika: zranění odhozenými odpadky nebo bodnutí (trny, hmyz).

Vzorová výchova v lesních školkách

Která rizika dopřejete svému dítěti vy? Která nikoli? Proč? Napište! Neodolám, abych nepochválila úžasnou mateřskou školku Semínko. Školka je součástí ekologického centra Toulcův dvůr v Praze. Po návratu ze zahraničí ji dva roky navštěvoval i náš nejmladší syn a byli jsme z ní naprosto nadšeni. Děti byly neustále venku, na zahradě vedle pískoviště měly i blátoviště, tekoucí vodu, domeček z vrbiček a v areálu mnoho domácích zvířat. Chodily si sbírat ovoce, na výlety jezdily na ekofarmy, zkoušely si výrobu pampeliškového medu anebo se učily poznávat a sbírat bylinky na čaje. Ve školce se skvěle vařilo (i z biopotravin), součástí obědů a svačinek byl vždy dostatek zeleniny a ovoce. Syn dodnes čerpá ze dvou báječných roků, které tam strávil, a na mnohá dobrodružství stále vzpomíná. Vím, že dnes je podobně skvělých možností mnohem více, zpravidla je najdete mezi lesními školkami a mateřskými kluby. Moc jim fandím a doporučuji právě taková zařízení vyhledávat, případně pomoci s jejich založením i u vás.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice