Povinně zveřejňované informace

Milena Volfová  |   680x  |  

1. Oficiální název

Mateřská škola Siřejovice, Siřejovice 61, 410 02 Lovosice

2. Důvod a způsob založení

Provozování předškolního vzdělávání

3. Organizační struktura

Statutární zástupce:

Milena Volfová – ředitelka školy

4. Kontaktní spojení

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61

410 02 Lovosice

E-mail: ms.sirejovice@seznam.cz

ID datové schránky: yhix2br

Úřední hodiny:

Po-Pá od 10 hodin – po telefonickém domluvení

Telefon:

Mob.: +420 792 769 792

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 123-2871500237/0100

6. IČ (Identifikační číslo)

IČO: 71294813

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: MŠ není plátcem DPH

8. Rozpočet MŠ

Rozpočet na rok 2021.xlsx (11003)
Střednědobý výhled na roky 2022-23.xlsx (11417)

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace.docx (21415)

Odpovědi na žádosti-0

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání můžete učinit:

  • osobně na adrese MŠ Siřejovice, Siřejovice 61, 410 02 Lovosice
  • poštou na adresu: MŠ Siřejovice, Siřejovice 61, 410 02 Lovosice
  • datovou schránkou (ID) yhix2br
  • emailem na adrese: ms.sirejovice@seznam.cz, v případě, že vlastníte elektronický podpis

11.Opravné prostředky – 0

12. Návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na Portálu veřejné správy

13. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

MŠ je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Výroční zpráva

Soubory ke stažení

Rozpočet na rok 2021
(xlsx, 11kb)
Stáhnout
Rozpočet na rok 2022
(xlsx, 11kb)
Stáhnout
Střednědobý výhled na roky 2022-23
(xlsx, 11kb)
Stáhnout
Střednědobý výhled na roky 2023-24
(xlsx, 11kb)
Stáhnout
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,
(docx, 16kb)
Stáhnout
Žádosti o informace
(docx, 21kb)
Stáhnout
Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice