Vzdělávací cíle

Milena Volfová  |   2286x  |  

Cíle vzdělávání naší školy vycházejí z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Školského vzdělávacího programu "Kamarádi s přírodou".

Rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty , které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším životě a vzdělávání.

Vzhledem k podmínkám školy a trvalé změně životního stylu, kterým dochází k postupnému odcizování člověka k přírodě, vnímáme environmentální vzdělávání dětí v mateřské škole jako velice potřebné a důležité. Proto je cílem naší školy podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice