Přijímání dětí do MŠ

Milena Volfová  |   2378x  |  

Předškolní vzdělávání se týká dětí ve věku od dvou do zpravidla šesti let. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, což nevylučuje právo zákonného zástupce podat přihlášku.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Před nástupem do mateřské školy zákonný zástupce přinese vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, dle zákona č. 258/200 Sb.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květen.

Pokud je nenaplněna kapacita školy může byt dítě přijato i v průběhu školního roku.


Co bych měl(a) umět, když jdu do školky?

 • oblékám se ( paní učitelka pouze pomáhá a upravuje)
 • sám si obuji boty
 • samostatně se najím lžící, od 5 let používám příbor
 • umím pít z klasického hrnečku
 • používám toaletní papír
 • umím sám smrkat
 • když se myji, vyhrnu si rukávy
 • používám tekuté mýdlo
 • sám se utřu do svého ručníku
 • nemám plenky
 • nemám dudlíka
 • umím se podělit o hračku s kamarádem
 • šetrně s hračkami zacházím
 • reaguji na pokyny dospělého
 • chápu, co smím a co nesmím
 • už se nevozím na kočárku, ale chodím pěšky
 • na vycházkách chodím pouze na chodníku, nevbíhám do silnice
 • chodím po schodech nahoru i dolů

Vážení rodiče a přátelé školy,

to co má dítě umět při vstupu do mateřském školy vychází z praxe učitelek a spolupráce s rodiči.

Paní učitelky jsou pro dítě oporou a je samozřejmostí, že dětem pomohou. Samostatnost dítěte je velmi důležitá, neboť paní učitelky nepomáhají pouze jednomu dítěti, ale i ostatním dětem.

Pomozte nám, především Vašim dětem a zodpovědně připravte své dítě na vstup do mateřské školy.

Říkejte dětem pravdu, buďte důslední ve výchově a neslibujte dětem to, co nemůžete splnit.

Výchova dítěte je hlavně na Vás, rodičích, každé dítě je individualita, osobnost.

Mateřská škola doplňuje výchovu, učí dítě žít v kolektivu, dává mu nabídku různých hraček, pomůcek, hrát kolektivní hry.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice