Přijímání dětí do MŠ

Milena Volfová  |   208x  |  

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let.

Před nástupem do mateřské školy zákonný zástupce přinese vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte, dle zákona č. 258/200 Sb.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květen.

Pokud je nenaplněna kapacita školy může byt dítě přijato i v průběhu školního roku.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy podle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání.

Co bych měl(a) umět, když jdu do školky?

 • oblékám se ( paní učitelka pouze pomáhá a upravuje)
 • sám si obuji boty
 • samostatně se najím lžící, od 5 let používám příbor
 • umím pít z klasického hrnečku
 • používám toaletní papír
 • umím sám smrkat
 • když se myji, vyhrnu si rukávy
 • používám tekuté mýdlo
 • sám se utřu do svého ručníku
 • nemám plenky
 • nemám dudlíka
 • umím se podělit o hračku s kamarádem
 • šetrně s hračkami zacházím
 • reaguji na pokyny dospělého
 • chápu, co smím a co nesmím
 • už se nevozím na kočárku, ale chodím pěšky
 • na vycházkách chodím pouze na chodníku, nevbíhám do silnice
 • chodím po schodech nahoru i dolů

Vážení rodiče a přátelé školy,

to co má dítě umět při vstupu do mateřském školy vychází z praxe učitelek a spolupráce s rodiči.

Paní učitelky jsou pro dítě oporou a je samozřejmostí, že dětem pomohou. Samostatnost dítěte je velmi důležitá, neboť paní učitelky nepomáhají pouze jednomu dítěti, ale i ostatním dětem.

Pomozte nám, především Vašim dětem a zodpovědně připravte své dítě na vstup do mateřské školy.

Říkejte dětem pravdu, buďte důslední ve výchově a neslibujte dětem to, co nemůžete splnit.

Výchova dítěte je hlavně na Vás, rodičích, každé dítě je individualita, osobnost.

Mateřská škola doplňuje výchovu, učí dítě žít v kolektivu, dává mu nabídku různých hraček, pomůcek, hrát kolektivní hry.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice