Pro rodiče

Milena Volfová  |   2514x  |  

Do školky a zase domů

6:15 hodin - 16:15 hodin

Příchod dětí

do 8:00 hodin

Mateřská škola se uzamyká v 8:00 hodin

Odchod dětí

ve 12:00 hodin odcházejí děti po obědě

od 14:30 hodin odcházejí děti odpoledne po odpočinku

Mateřská škola se uzavírá v 16:15 hodin

Vážení rodiče, respektujte provoz mateřské školy. Při nerespektování provozu narušujete výchovu a vzdělávání Vašich dětí. Děkujeme


Den ve školičce

6:15-8:15            

scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce v centrech aktivit, pozorování a pedagogická diagnostika     

8:15-9.00

ranní komunitní kruh, logopedická prevence, motivační tělovýchovné cvičení a pohybové aktivity, dopolední svačina

8:30-9:00hygiena, dopolední svačina
9:00-10.00

řízené skupinové a frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu

10.00-12.00pobyt venku, případně náhradní činnosti a hry ve třídách
12.00-12:15oběd, příprava na odpočinek 
12:15-14:15

spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-16.15volné hry a činnosti dětí, pobyt na školní zahradě


Režim dne je jenom rámcový a v případě akcí, školních výletů, slavností apod. je variabilně upraven. Úprava režimu dne je plně v kompetenci učitelek na třídě.

Grafika - květina
Aktuality
Zveřejněno: 6.7.2021
Vítáme vás na stránkách MŠ

Naším cílem je vytvářet rodinné prostředí, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně, vřelý a individuální přístup, hledat možnosti propojení rodinné a školní výchovy.

Aby se školka stala místem spokojeného a šťastného dětství, místem kam se děti i rodiče rádi vrací.

VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, POMÁHÁME SOBĚ RÁDI

Zobrazit vše

Grafika - květina
Kontakty

Mateřská škola Siřejovice

Siřejovice 61,
410 02  Siřejovice
IČ: 71294813
606 030 161
ms.sirejovice@seznam.cz
yhix2br

Zobrazit kontakty a mapu

MAP vzdělávání pro ORP Lovosice II Obec Siřejovice